Игри

Информация за страница Разград

Разград е разположен в Североизточна България, в едноименната област. Също така изпълнява функциите на административен център на общината със същото като неговото име. 32 568 души пък е броят на населението или поне такава е информацията на Националния статистически институт към 2013 година. Градът е разположен в долината на река Бели Лом, в историко – географската област Лудогорие. Всъщност градът се намира в западната част на областта, която пък е част от Дунавската хълмиста равнина. Варовици и мергели са материалите, от които в общи линии е изградено платото. Почвите в района пък са предимно черноземни, като в миналото целият регион е бил покрит с широколистни гори от летен дъб. Освен от това дърво обаче, също така има гори от ясен, цер и зимен благун. Умереноконтинентален пък е климатът за града, което е характерно явление и за много други населени места в страната. Дължината та река Бели Лом е 147 километра, като по този показател тя се нарежда на 15-то място сред останалите реки в страната.

   Тъй като преминава през центъра на града, именно през това направление достига и до Осеново. Тя протича в широка долина от извора до село Дряновец, а след селото придобива каньоновидна форма със скалисти склонове. Те са изградени от алтски варовици. Хръзград пък е името, с което това населено място е известно в епохата на Средните векове. Според първото сведение по отношение на името на селището се смята, че то е свързано с името на известно божество сред славяните. То се нарича Хърс, което е причина селището да се нарича така. Божеството е с иранско потекло и означава слънце или сияние. Като малък град Разград се оформя едва в годините на османско робство и по-конкретно през 1450 година. Чума, наводнения и опожарявания са само част от бедствията, които градчето изживява в годините на своето съществуване. Малко след 1600 година в града се построява османска баня, която  е една от най-видните забележителности. Тя е с две отделения – мъжко и женско и поради това се нарича Чифте баня. Всъщност по онова време тази баня е най-голямата на целия Балканснски полуостров.

   През първата половина на 18-ти век и по конкретно – през 1734 година – в града се постоява първата часовникова кула. Тя е изградена в готически стил и също като банята представлява видна и известна забележителност. Запазената камбана е с надпис от румънския град Оровице. Две дървени църкви е имало в Разград през 1640 година или поне такава е информацията по думите на Петър Богдан. За тях обаче няма конкретна информация, като се предполага, че една от тях е арменска. Старата вкопана каменна църква Св. Никола също не е записана на много места, поради което не се знае с точност датата на нейното построяване. След подписването на Одринския мирен договор голяма част от избягалите от града местни жители се завръщат отново по родните си места. Църковният храм се възстановява през 1832 година, който е осветен от търновския митрополит Иларион Критски. Дърворезбата в храма пък датира от 1862 година и е дело на известния майстор Генчо Кънев.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker